Skip to main content

Informácie o poplatkoch pre členov Agility a Hoopers v roku 2022

Tento článok obsahuje súhrn poplatkov a registrácií, ktoré sú potrebné pre účasť na oficiálnych pretekoch Agility a Hoopers v 2022. Na účasť na pretekoch v roku 2022 musí mať každý člen zaplatené: Členské v MsKK Handlová Členské v našom klube pre rok 2022 ostáva nezmenené vo výške 40€ pre dospelých a 20€ pre mládež do […]

Mimoriadna správa

MsKK Handlová oznamuje, že tréningy športovej kynológie ako aj agility sú do odvolania zrušené na základe mimoriadnej správy zo ZŠK. Správa ZŠK: Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky upozorňuje svojich členov aby v súvislosti so šírením  infekčného nákazového ochorenia COVID – 19 prísne dodržiavali bezpečnostné ochranné opatrenia  Ústredného krízového štábu SR.          Je preto potrebné na zníženie […]