V rámci propagácie kynologických športov a činností nášho klubu sme využili možnosti a slohové zručnosti nášho člena – Tomáša Grígera, ktorý sa postaral o pekný článok o agility skupine MsKK Handlová v nedávnom čísle (č. 15, 27.11.2019) mestského dvojtýždenníka Handlovský hlas.

Handlovčania si mestské noviny nájdu vo svojich poštových schránkach. Ostatní si môžu článok prečítať tu (zdroj – stránky mesta Handlová http://www.handlova.sk/handlovsky-hlas-dvojtyzdennik-mesta-handlova.phtml?id3=149779):

page_8_handlovsky_hlas_15-2019