MsKK Handlová oznamuje, že tréningy športovej kynológie ako aj agility sú do odvolania zrušené na základe mimoriadnej správy zo ZŠK.

Správa ZŠK:

Zväz športovej kynológie Slovenskej republiky upozorňuje svojich členov aby v súvislosti so šírením  infekčného nákazového ochorenia COVID – 19 prísne dodržiavali bezpečnostné ochranné opatrenia  Ústredného krízového štábu SR.

         Je preto potrebné na zníženie rizika šírenia ochorenia COVID 19:

  • Nevykonávať verejné ukážky výcviku až do odvolania 
  • Výcvik psov vykonávať nie hromadným spôsobom s vylúčením verejnosti 
  • Zrušiť na najbližších 14 dní hromadné kynologické akcie 
  • Akcie, organizované ZŠK SR a SUCHNO sú do odvolania od dnešného dňa t. j. 10. 3. 2020 ZRUŠENÉ.

         ZŠK SR  vzhľadom na vzniknutú situáciu rozhodlo o presunutie akcii 

 na iný termín konania, ktorý bude oznámený podľa vývoja situácie. 

         Boli sme nútení prijať takéto nie celkom populárne preventívne opatrenie s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia obyvateľstva.

Bližšie informácie nájdete na webstránke ŽSK.