Tento článok obsahuje súhrn poplatkov a registrácií, ktoré sú potrebné pre účasť na oficiálnych pretekoch Agility a Hoopers v 2022.

Na účasť na pretekoch v roku 2022 musí mať každý člen zaplatené:

Členské v MsKK Handlová

Členské v našom klube pre rok 2022 ostáva nezmenené vo výške 40€ pre dospelých a 20€ pre mládež do 18 rokov. Členské je potrebné zaplatiť do 28. februára 2022.
Je možné ho zaplatiť v hotovosti vedúcemu svojho oddielu, alebo prevodom na účet: SK5002000000003734721759
Informácie o členskom nájdete v aktuálnom Vnútornom predpise klubu.

Pre pretekárov v Agility:
Ročný poplatok ASKA

Každý pretekár, ktorý má výkonnostný zošit a bude pretekať na oficiálnych súťažiach, musí mať zaplatený ročný poplatok ASKA, ktorý je 10€.
Posielajte ho na účet: SK53 8360 5207 0042 0590 8547
Termín je do 31. marca.
(Poplatok do ASKA posielate na môj účet a na konci marca ho posielam do ASKA za celý klub hromadne.)
Informácie o ročnom poplatku ASKA.

Pre pretekárov Hoopers:
Poplatok za členstvo v klube Hoopers z. s.

Členstvo nie je povinné pre účasť na oficiálnych súťažiach Hoopers, ale je podmienkou pre získanie titulu Majster SR. Pokiaľ nie ste členom Hoopers z. s., platíte štartovné na oficiálne súťaže Hoopers približne o 5€ vyššie. Ak sa teda plánujete zúčastniť aspoň troch pretekov Hoopers, alebo majstrovstiev Slovenska v Lazanoch 6. 8. 2022, oplatí sa zaplatiť si členstvo Hoopers z. s.

Dospelí platia 300 CZK alebo 12€, deti a mládež do 18 rokov platia 150 CZK alebo 7€ na bankový účet: CZ8620100000002201614331
Ako variabilný symbol napíšte vaše číslo VP, ktoré nájdete vo svojom profile na stránke https://hacr.info.
Informácie o ročnom poplatku za členstvo v klube Hoopers z. s. nájdete na webstránke klubhoopers.cz.

Prajem vám veľa úspechov na súťažiach v roku 2022 🙂

Tomáš Gríger