Predseda Mestského kynologického klubu (MsKK) Handlová pozýva všetkých členov klubu na koncoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 14.12.2019 v Slovenskej reštaurácii v Handlovej.

Záujemcovia môžu svoju účasť potvrdiť na nasledujúcom linku:

https://www.facebook.com/events/2283909978384825

Program schôdze (na stiahnutie)
Úvod (Otvorenie koncoročnej členskej schôdze MsKK Handlová)
 • Voľba zapisovateľa zápisnice
 • Voľba overovateľa zápisnice
 • Schválenie programu
Správy
 • Koncoročná správa – člen  MsKK Handlová (Agility)
 • Koncoročná správa – člen  MsKK Handlová (Bull športy)
 • Koncoročná správa – člen  MsKK Handlová (Športová kynológia a výstavy)
 • Koncoročná správa – správca MsKK Handlová
 • Koncoročná správa – hospodár MsKK Handlová – hospodárenie za rok 2019
Ďalší program
 1. Zákon o ochrane osobných údajov GDPR.
 2. Povinnosť čipovania psov – Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.
 3. Oceňovanie členov MsKK Handlová za reprezentovanie klubu v roku 2019.
 4. Prezentácia klubu na zasadnutí športovej komisií pri MZ mesta Handlová.
 5. Prezentácia novej webovej stránky MsKK Handlová.
 6. Plánované zbieranie 2% z daní za rok 2019.
 7. Akcie MsKK Handlová v roku 2019.
 8. Pripravované a plánované akcie MsKK Handlová v roku 2020 – hlasovanie.
 9. Odvolanie správcu MsKK Handlová – hlasovanie.
 10. Návrh a voľba nového správcu MsKK Handlová – hlasovanie.
 11. Odvolanie členov VV MsKK Handlová – hlasovanie.
 12. Návrh a voľba nových členov VV MsKK Handlová – hlasovanie.
 13. Odvolanie člena RK MsKK Handlová – hlasovanie.
 14. Návrh a voľba nového člena RK MsKK Handlová – hlasovanie.
 15. Nové informácie ohľadom pozemkov pre MsKK Handlová.
 16. Zabezpečenie pozemkov a majetku MsKK Handlová (kľúčiky od areálu).
 17. Vnútorný predpis MsKK Handlová 13/2018 – návrh zmien.
 18. Návrh – Vnútorný predpis MsKK Handlová 14/2020 – hlasovanie.
 19. Diskusia.
 20. Ukončenie koncoročnej členskej schôdze MsKK Handlová.