História MsKK

2020
01/09/2020

Účasť na prvom oficiálnom preteku Hoopers na slovensku

Účasť na prvom oficiálnom preteku Hoopers na slovensku

Dianka Kyjaková a Leo – 3. miesto

20/04/2020

Začali tréningy nového športu – Hoopers

Začali tréningy nového športu – Hoopers

Do novej agiliťáckej búdy pribudli prekážky na Hoopers. Tréningy bude viesť Edit Oslancová.  

2008
01/01/2008

Začiatok tréningov Agility

Začiatok tréningov Agility

Pod vedením Edit Oslancovej sa začal trénovať nový šport – Agility

2000
29/06/2000

Prijatie MsKK Handlová za člena ZŠK SR

Prijatie MsKK Handlová za člena ZŠK SR

31/01/2000

Registrácia klubu na MV SR ako občianskeho združenia

Registrácia klubu na MV SR ako občianskeho združenia

1999
06/12/1999

Vznik názvu Mestský kynologický klub Handlová

Vznik názvu Mestský kynologický klub Handlová

27/10/1999

Podpísanie zmluvy so zástupcami mesta o prenájme pozemku

Podpísanie zmluvy so zástupcami mesta o prenájme pozemku

10/10/1999

Zakladajúca členská schôdza

Zakladajúca členská schôdza

hlasovanie a schválenie vedenia kynologického klubu, počet zakladajúcich členov – 21