Na koncoročnej schôdzi klubu sa diskutovalo a hlasovalo aj za zmeny ohľadom členstva v klube MsKK Handlová a o zmenách vo vnútornom predpise.

Okrem povinnosti zaplatiť členský poplatok do konca februára, sa po novom zaviedli aj povinné brigádové hodiny, ktoré musí absolvovať každý člen klubu. Pre rok 2020 je to minimum 10 brigádnických hodín pre každého člena. Toto opatrenie určite napomôže rozvoju areálu nášho cvičiska a jeho pravidelnej údržbe, keďže tá doteraz visela na ramenách niekoľkých jednotlivcov.

Ďalšou veľkou zmenou je, že členom klubu sa nestáva automaticky každý, kto zaplatí poplatok za ročné členské. Od roku 2020 sa členom MsKK Handlová môže stať len ten, kto sa aktívne podieľa na činnosti a reprezentácii klubu ako aj údržbe areálu cvičiska. Ostatní nečlenovia klubu, alebo čakatelia na členstvo majú možnosť navštevovať tréningy a využívať areál cvičiska za poplatky stanovené vnútorným predpisom.

Celý vnútorný predpis klubu platný pre rok 2020 nájdete tu:
Vnútorný predpis MsKK č.14/2020