Mestský kynologický klub Handlová
areál za futbalovým štadiónom
Údernícka 48
Handlová
972 51

IČO: 36131741

Štatutári MsKK Handlová

Predseda MsKK Handlová: Rastislav Dobiš, 0902 066 336
Tajomník MsKK Handlová: Marek Mečiar,  0949 175 222

Agility

Tomáš Gríger, 0944 051 984

Hoopers

Edit Oslancová, 0903 752 496

Športová kynológia a Bullšporty

Rastislav Dobiš, 0902 066 336

Napíšte nám