Právna forma MsKK Handlová – OZ (občianske združenie)

Patríme pod Zväz športovej kynológie SR

MsKK Handlová je organizácia, ktorá sa zaoberá výcvikom a chovom psov. Klub vznikol v roku 2000 a sídli v areály futbalového štadióna. Členovia klubu cvičia so svojimi psami Agility – prekážkový beh psov, Športovú, služobnú kynológiu a tzv. Bull športy – pre psov typu teriér a molos, pričom chodia po súťažiach kde reprezentujú nielen klub, ale aj mesto Handlová. V roku 2020 sme začali trénovať aj nový šport Hoopers.

Veľké úspechy majú naši členovia na pôde psích výstav a  to nielen na Slovensku, ale aj v  Českej republike, v  Rakúsku, v  Maďarsku, v  Poľsku, v  Srbsku a v Bulharsku, kde ich psy majú titul šampiónov.

MsKK v  spolupráci s  CVČ Handlová organizujú výstavu psov všetkých plemien pod názvom „Handlovský oriešok“. Táto výstava je určená všetkým majiteľom psov bez papierov a aj krížencov a to nielen z Handlovej.

Tiež organizujeme súťaž podľa národného a medzinárodného skúšobného poriadku pod názvom Preteky o banícky pohár mesta Handlová.

MsKK organizuje aj preteky a skúšky agility pod názvom Edit Cup Handlová.

MsKK Handlová organizuje rámci spolupráce s  mestskými organizáciami ako je MsP Handlová, CVČ Handlová a DK Handlová robí semináre a ukážky výcviku psov pre deti a  mládež v  projekte „Prevencia“. V  rámci tohto projektu sme navštívili nielen školy v Handlovej, ale aj v Ráztočne, Chrenovci-Brusne a v Kanianke, čím prispievame k lepšej informovanosti širokej, nielen psíčkarskej verejnosti.