Presne na deň detí (1.6.2019) sa niekoľkí členovia Mestského kynologického klubu Handlová zúčastnili na stretnutí chovateľov plemena argentínska doga (Dogo Argentino) v Srbsku. Skúšky aj sprievodné prezentácie sa konali v mestečku Novi Bečej a organizovala ich Srbská asociácia chovateľov argentínskej dogy (SADAK – Srpska Asocijacija Dogo Argentino Klubova).

Na akcii, ktorej sa zúčastnilo 230 psov a ktorú videli stovky návštevníkov, reprezentoval Handlovú kolektív okolo Ľubomíra Oslanca z chovateľskej stanice La Rosa de Inca. Handlovčania predviedli špeciálnu ukážku športovej kynológie, ktorá zožala veľmi pozitívny ohlas.

Vystúpenie bolo ocenené uznaním Srbskej asociácie chovateľov argentínskej dogy (SADAK), ktorá vyzdvihla, že športová kynológia s týmto plemenom je raritou a je to jedna z ciest ako cvičiť argentínske dogy v Európe, kde je zakázaný lov s týmito psami.

Viac foto z tohto podujatia je možné zhliadnuť na facebooku SADAK: