MsKK Handlová sa venuje športovej kynológii od svojho vzniku. Každoročne organizujeme pretek Banícky pohár mesta Handlová.

Tréningy Športovej kynológie sa konajú každý víkend. Termíny tréningov sú vždy aktuálne na hlavnej stránke dole.