Komisia športu pri Mestskom zastupiteľstve v Handlovej zorganizovala 9. októbra 2019 prezentáciu športových klubov pôsobiacich na území mesta. Cieľom tohto stretnutia bolo zistiť, ako fungujú jednotlivé kluby, akým disciplínam a kategóriám sa venujú, či koľko majú členov. Komisiu zároveň zaujímalo, ako jednotlivé kluby získavajú financie pre športový klub, aká je výška členského poplatku, koľko peňazí dostávajú od mesta a ako sa im darí získavať príspevky od sponzorov. Zástupcovia klubov dostali priestor na prezentáciu dosiahnutých úspechov a výziev, ktoré pred nimi stoja.

Reportáž RTV Prievidza z prezentačného dňa športovej komisie

V rozpočte mesta Handlová poslanci pre rok 2019 vyčlenili 150 tis. €, ktoré prerozdelili medzi osem športových klubov. Mesto však okrem spomínanej dotácie každý rok podporuje aj celomestské športové podujatia. V roku 2019 to bolo sumou 14 300 €. O výške financií, ktoré mesto rozdelí jednotlivým klubom v roku 2020, budú na základe odporúčania komisie športu rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva v decembri 2019.

Mestský kynologický klub na uvedenom stretnutí zastupovali štatutári klubu – predseda Rastislav Dobiš, tajomník Marek Mečiar a člen agility skupiny Tomáš Gríger, ktorý prezentačný materiál MsKK pripravil.

KS-2019-predstavenie-klubu

MsKK pravidelne spolupracuje so samosprávou pri organizovaní viacerých významných podujatí – Handlovský oriešok, Preteky o banícky pohár mesta Handlová, Edit Cup a iné semináre a ukážky výcviku. Veríme, že túto spoluprácu budeme s mestom aj naďalej prehlbovať a svojimi výsledkami budeme robiť Handlovej dobré meno.