Skip to main content

Slovakia Hoop prvý ročník

Prvé Hoopers preteky na Slovensku V nedeľu 23.8.2020 sme sa zúčastnili prvého oficiálneho preteku Hoopers na Slovensku. Pretek zorganizoval Agility Klub Lazany Slovakia pod velením, Martiny Kolevovej, ktorá zároveň robila rozhodkyňu pre kategórie H0 a H2. Druhý rozhodca pre kategóriu H1 bol český tréner Zdeňek Straka.Keďže to bol celkom prvý pretek na Slovensku, väčšina účastníkov […]